Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

 SISTERS HELPING EACH OTHER REACH A HIGHER HEIGHT 

NEWS

NEWS

S.H.E.R.A.H. will host her 1st circle of 2015

Posted by Shante Duncan on January 7, 2015 at 9:05 PM

Greetings Sistar,

I pray all is well with each of you.  I am thankful and blessed to be here with you in 2015.  Life is moving fast and the healing presence of empowered women on the Earth is increasing.  We are honored to be one of the many organizations called to provide a space for women to build and bond.

S.H.E.R.A.H. will host her very 1st sister circle of 2015.  During this circle we will engage in the healing art of yoga, hot topics, healing rituals for the new year and fresh smoothies and light food.

All circles will take place at Urb Arts, 2600 N. 14th Street, Saint Louis, MO from 9:00 am - 12:00 pm

The circles are open to women from all walks of life. 

Love offerings are welcome.

Membership applications available after each circle.

Membership is $65 per year

includes discounts on products and services

Free entry into sister circles

Discounts on events


Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

5497 Comments

Reply YenovoA621
7:32 PM on March 2, 2020 
Hello, just came across your articles, really like your works!
Would like to post some useful links, hope you like it.
Youtube Converter
y2mate
Youtube to mp3
Youtube to mp3
YouTube MP3 å¤?æ??
Youtube to mp4
Reply GarrymaP
1:44 AM on March 4, 2020 
AliExpress Trends. best with aliexpress

PC with Aliexpress

Eco Products AliExpress

On Valentine's Day, a bear of roses
Smartphone Oneplus 3T A3003
Xiaomi mi 9 lite 6/64gb Youtube
The smartphone for extreme Blackview BV9900 Youtube
Buy HUAWEI mate 30 Pro

The entire catalog of goods by category in the online store AliExpress:

The best gifts for the new year 2019-2020
HOT goods up to 90% off
HOME APPLIANCES New year, new home! Save up to 60%
CONSUMER ELECTRONICS The best of the best, up to 50% off!
TOY & HOBBIES Spread holiday cheer at up to 60% off
BEAUTE & HEALTH Glow up with year-end deals up to 60% off
PHONES & ACCESSORIES Up to 50% off 2019 best buys!
COMPUTER & OFFICE Up to 50% off on 2019 most useful gadgets!
CARS & MOTORCYCLES 50% off top trendy items for the road ahead

JBL T280 TWS Wireless Headphones - Ð?еÑ?пÑ?оводнÑ?е наÑ?Ñ?ники JBL T280 TWS
UcvHf5cNnGA
Doogee S95 Pro Modular Rugged Smartphone
p1Hvh4mc0qw

GET CASHBACK UP TO 90%

Youtube channel for uplifting
Public VK AliExpress Trends. best with aliexpress
Reply PinUp
8:33 AM on March 4, 2020 
Pin-Up Casino Ð?ин Ð?п Ð?азино оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? игÑ?аÑ?Ñ? на денÑ?ги или беÑ?плаÑ?но
Reply MarilynMum
8:08 PM on March 11, 2020 
Dqrgsidxc
СÐ?езРÐ?Сâ?¹Ð Âµ СÐ?РÑ?СÑ?Р»СÐ?РÑ?Сâ??СÑ?СÐ?Сâ?¹ РÑ?Р· РÒ?РµСÐ?РµРÐ?Р° СÐ?СÑ?Сâ?¡Ð Ð?РÑ?Рâ?? СÐ?абРÑ?Сâ??Сâ?¹
СÐ?Р»СÐ?Р±Сâ?¹ РÑ?Р· РÒ?РµСÐ?РµРÐ?Р° РÑ?СÑ?РÑ?РÑ?Сâ??СÐ? РÐ?РµРÒ?РÑ?СÐ?РÑ?РÑ?РÑ?
РÑ?СÑ?РÑ?РÑ?Сâ??СÐ? РÑ?СÐ?РÐ?РµСâ?°Ð ÂµÐ Ð?РÑ?Рµ РÑ?СÐ?РÑ?РÑ?Р·РÐ?РÑ?РÒ?СÐ?Сâ??РÐ?РµРÐ?РÐ?Сâ?¹Ð¡â
?¦ РÑ?РÑ?РÑ?РµСâ?°Ð ÂµÐ Ð?РÑ?Рâ??
РÐ?Р°СÐ?РÑ?РÑ?Р»РÑ?РÑ? РÐ?Р° РÒ?РÑ?РÑ? РÐ?Сâ?¹Ð Ð?РÑ?РÒ? РÑ?Р· Р·Р°РÑ?РÑ?СÐ?
Reply MixJak
5:51 PM on March 18, 2020 
hi guys :). I am looking for help for me and my girl. i am from France
Reply PinUp
6:47 PM on March 18, 2020 
Ð?ин Ð?п казино Pin Up Casino оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? игÑ?аÑ?Ñ? на денÑ?ги или беÑ?плаÑ?но
Reply Kristinaemeri
10:58 PM on March 27, 2020 
Anybody home? :)
Reply Richardowefe
8:28 AM on April 1, 2020 
Ð?аÑ?а Ñ?иÑ?меннаÑ? Ñ?еÑ?виÑ?наÑ? Ñ?лÑ?жба пеÑ?евозки бÑ?ла оÑ?нована в Ñ?елÑ?Ñ? Ñ?добÑ?Ñ?ва поÑ?Ñ?ебиÑ?елей. У наÑ?ей знамениÑ?ой коÑ?поÑ?аÑ?ии Ð?Ð?Ð? Ð?овиÑ?ков Ð?линÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ? Ñ?вой авÑ?омобилÑ?нÑ?й паÑ?к и Ñ?Ñ?аÑ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лÑ?нÑ?Ñ?. Ð?аÑ?а Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? гоÑ?ова Ñ?делаÑ?Ñ? доÑ?Ñ?авкÑ? вÑ?пÑ?Ñ?каемой пÑ?одÑ?кÑ?ии вам в подÑ?одÑ?Ñ?ее вÑ?емÑ?. Ð?лÑ? вÑ?его Ñ?Ñ?ого пÑ?оÑ?Ñ?о-напÑ?оÑ?Ñ?о Ñ?делаеÑ?е заказ Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?лÑ?гÑ?. Ð?Ñ?и Ñ?акиÑ? обÑ?Ñ?оÑ?Ñ?елÑ?Ñ?Ñ?ваÑ? ваÑ? пÑ?одÑ?кÑ? бÑ?деÑ? доÑ?Ñ?авлен оÑ?енÑ? бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?о и Ñ?оÑ?но. Ð?ожно без пÑ?облем Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ? на оÑ?лиÑ?ное каÑ?еÑ?Ñ?во пеÑ?аÑ?и, пеÑ?Ñ?оналÑ?ное Ñ?еÑ?ение и Ñ?воевÑ?еменное Ñ?опÑ?овождение.
пакеÑ? майка кÑ?пиÑ?Ñ?


СпеÑ?иализиÑ?ованное междÑ?наÑ?одное пÑ?едпÑ?иÑ?Ñ?ие Ð?Ð?Ð? Ð?алаÑ?ов Ð?Ñ?меÑ?Ñ?аÑ? Ñ?Ñ?Ñ?емиÑ?Ñ?Ñ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? вам, Ñ?икаÑ?нÑ?й Ñ?оваÑ? и Ñ?еÑ?виÑ?. Ð?аÑ? внÑ?Ñ?иÑ?елÑ?нÑ?й запаÑ? изделий( подаÑ?оÑ?нÑ?Ñ? пакеÑ?аÑ?) на Ñ?оÑ?говом Ñ?кладе, бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ое пÑ?инÑ?Ñ?ие заказов, оÑ?менное обÑ?лÑ?живание клиенÑ?ов и Ñ?амÑ?е лÑ?Ñ?Ñ?ие в оÑ?Ñ?аÑ?ли Ñ?аÑ?Ñ?енки даеÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ? закÑ?пиÑ?Ñ? пакеÑ?аÑ? майка абÑ?олÑ?Ñ?но вÑ?ем. Ð?Ñ?едпÑ?иÑ?Ñ?ие импоÑ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ?, изгоÑ?овлÑ?еÑ?, и конеÑ?но поÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? веÑ?Ñ? набоÑ? Ñ?паковки(пакеÑ?ов из полипÑ?опилена Ñ? пÑ?Ñ?моÑ?голÑ?нÑ?м дном ).
Reply vavada
5:50 AM on April 8, 2020 
Vavada Casino Ð?авада казино оÑ?иÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?айÑ? игÑ?аÑ?Ñ? онлайн на денÑ?ги
Reply RusaBed
6:35 AM on April 9, 2020 
Hello sherahmovement.com order xanax xanax dosagexanax online
Reply Flvtochv4442
6:15 AM on April 13, 2020 
Hi folks, just to share some useful website resource here, thanks!
The YouTube to mp3 online video downloader support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4 Official
Y2mate website.
Best online YouTube converter website.
Top ten image upscaler review.
Best Keepvid of 2020.
Easy online meme generator review sites.
Best redfox review site.
Reply MatthewEtews
8:58 AM on April 15, 2020 
ФÑ?ндаменÑ? заказаÑ?Ñ?

Создание дома ваÑ?ей меÑ?Ñ?Ñ? - Ñ?Ñ?о оÑ?игиналÑ?наÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?планиÑ?оваÑ?Ñ? и пÑ?еÑ?воÑ?иÑ?Ñ? в жизнÑ? неÑ?Ñ?о воиÑ?Ñ?инÑ? Ñ?никалÑ?ное во вÑ?еÑ? оÑ?ноÑ?ениÑ?Ñ?. Ð?озведение Ñ?Ñ?ндаменÑ?а - Ñ?Ñ?о в Ñ?елом пеÑ?вонаÑ?алÑ?наÑ? моделÑ? Ñ?емонÑ?а, в пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?е коÑ?оÑ?ой домик Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ?Ñ?. Ð?Ñ?и Ñ?аÑ?Ñ?еÑ?е замена Ñ?Ñ?ндаменÑ?а под Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?м деÑ?евÑ?ннÑ?м домом Ñ?ена пÑ?едÑ?Ñ?маÑ?Ñ?иваеÑ?Ñ?Ñ? веÑ?Ñ?ма много Ñ?акÑ?оÑ?ов. СÑ?еднÑ?Ñ?Ñ?Ñ?мма возведениÑ? домов Ñ?Ñ?ндаменÑ?а Ñ?оÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? пÑ?иблизиÑ?елÑ?но оÑ? 10$ за кв.меÑ?Ñ? . Ð?огÑ?еб Ñ?можеÑ? Ñ?множиÑ?Ñ? иÑ?оговÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оимоÑ?Ñ?Ñ? каждого обÑ?екÑ?а недвижимоÑ?Ñ?и, пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?Ñ? необÑ?одимое помеÑ?ение Ñ?ади оÑ?ганизаÑ?ии Ñ?Ñ?анениÑ? и поÑ?ой Ñ?абоÑ?ее пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во. Ð?аÑ?а пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?наÑ? команда по конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?ованиÑ? и возведенÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ндаменÑ? под памÑ?Ñ?ник на кладбиÑ?е Ñ?ена можеÑ? помоÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? жилиÑ?е, о коÑ?оÑ?ом вÑ? вÑ?егда меÑ?Ñ?али. Ð?Ñ? наÑ?ала до конÑ?а наÑ?а Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? компаниÑ? в ЧеÑ?еповеÑ? позабоÑ?имÑ?Ñ? о вÑ?еÑ? без иÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?аÑ?, Ñ?Ñ?обÑ? заказÑ?икÑ? не довелоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?евожиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? о деÑ?алÑ?Ñ?. СпеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? в Ð?иÑ?елевÑ?к неÑ?еÑ? Ñ?Ñ?идиÑ?еÑ?кÑ?Ñ? оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?венноÑ?Ñ?Ñ? за пÑ?оекÑ?, а не вÑ?, именно поÑ?Ñ?омÑ? оÑ?ганизаÑ?иÑ? в Ð?оÑ?иÑ?оглебÑ?к имеÑ?Ñ? инÑ?еÑ?еÑ? в Ñ?ом, заÑ?ем Ñ?Ñ?обÑ? довеÑ?Ñ?и до конÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?Ñ?Ñ?во коÑ?Ñ?еджа бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ее и Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?ивнее. УзнайÑ?е о Ñ?ваи винÑ?овÑ?е длÑ? Ñ?Ñ?ндаменÑ?а Ñ?енÑ? в вÑ?Ñ?егÑ?е Ñ? Ñ?пÑ?пеÑ?иалиÑ?Ñ?овеÑ?иалиÑ?Ñ?ов коÑ?поÑ?аÑ?ии.
Reply MatthewEtews
4:19 PM on April 17, 2020 
Ð?енÑ?оÑ?нÑ?й Ñ?Ñ?ндаменÑ? Ñ?ена

Создание дома ваÑ?ей меÑ?Ñ?Ñ? - Ñ?Ñ?о оÑ?игиналÑ?наÑ? возможноÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?планиÑ?оваÑ?Ñ? и пÑ?еÑ?воÑ?иÑ?Ñ? в жизнÑ? неÑ?Ñ?о воиÑ?Ñ?инÑ? Ñ?никалÑ?ное во вÑ?еÑ? оÑ?ноÑ?ениÑ?Ñ?. Ð?озведение Ñ?Ñ?ндаменÑ?а - Ñ?Ñ?о в Ñ?елом пеÑ?вонаÑ?алÑ?наÑ? моделÑ? Ñ?емонÑ?а, в пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?е коÑ?оÑ?ой домик Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ?Ñ?. Ð?Ñ?и Ñ?аÑ?Ñ?еÑ?е замена Ñ?Ñ?ндаменÑ?а под Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?м деÑ?евÑ?ннÑ?м домом Ñ?ена пÑ?едÑ?Ñ?маÑ?Ñ?иваеÑ?Ñ?Ñ? веÑ?Ñ?ма много Ñ?акÑ?оÑ?ов. СÑ?еднÑ?Ñ?Ñ?Ñ?мма возведениÑ? домов Ñ?Ñ?ндаменÑ?а Ñ?оÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? пÑ?иблизиÑ?елÑ?но оÑ? 10$ за кв.меÑ?Ñ? . Ð?огÑ?еб Ñ?можеÑ? Ñ?множиÑ?Ñ? иÑ?оговÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оимоÑ?Ñ?Ñ? каждого обÑ?екÑ?а недвижимоÑ?Ñ?и, пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?Ñ? необÑ?одимое помеÑ?ение Ñ?ади оÑ?ганизаÑ?ии Ñ?Ñ?анениÑ? и поÑ?ой Ñ?абоÑ?ее пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?во. Ð?аÑ?а пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?наÑ? команда по конÑ?Ñ?Ñ?Ñ?иÑ?ованиÑ? и возведенÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ндаменÑ? под памÑ?Ñ?ник на кладбиÑ?е Ñ?ена можеÑ? помоÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? жилиÑ?е, о коÑ?оÑ?ом вÑ? вÑ?егда меÑ?Ñ?али. Ð?Ñ? наÑ?ала до конÑ?а наÑ?а Ñ?пеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? компаниÑ? в ЧеÑ?еповеÑ? позабоÑ?имÑ?Ñ? о вÑ?еÑ? без иÑ?клÑ?Ñ?ениÑ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?аÑ?, Ñ?Ñ?обÑ? заказÑ?икÑ? не довелоÑ?Ñ? Ñ?Ñ?евожиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? о деÑ?алÑ?Ñ?. СпеÑ?иализиÑ?ованнаÑ? междÑ?наÑ?однаÑ? компаниÑ? в Ð?иÑ?елевÑ?к неÑ?еÑ? Ñ?Ñ?идиÑ?еÑ?кÑ?Ñ? оÑ?веÑ?Ñ?Ñ?венноÑ?Ñ?Ñ? за пÑ?оекÑ?, а не вÑ?, именно поÑ?Ñ?омÑ? оÑ?ганизаÑ?иÑ? в Ð?оÑ?иÑ?оглебÑ?к имеÑ?Ñ? инÑ?еÑ?еÑ? в Ñ?ом, заÑ?ем Ñ?Ñ?обÑ? довеÑ?Ñ?и до конÑ?а Ñ?Ñ?Ñ?оиÑ?елÑ?Ñ?Ñ?во коÑ?Ñ?еджа бÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ее и Ñ?Ñ?Ñ?екÑ?ивнее. УзнайÑ?е о Ñ?ваи винÑ?овÑ?е длÑ? Ñ?Ñ?ндаменÑ?а Ñ?енÑ? в вÑ?Ñ?егÑ?е Ñ? Ñ?пÑ?пеÑ?иалиÑ?Ñ?овеÑ?иалиÑ?Ñ?ов коÑ?поÑ?аÑ?ии.
Reply KeithFuh
4:08 PM on April 21, 2020 
Ð?дÑ?авÑ?Ñ?вÑ?йÑ?е Ñ?важаемÑ?й наÑ? дÑ?Ñ?г!
мÑ? подобÑ?али длÑ? Ñ?ебÑ? Ñ?амое инÑ?еÑ?еÑ?ное и нÑ?жное в даннÑ?й пеÑ?иод, когда
вÑ?е Ñ?идÑ?Ñ? дома и не знаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о поменÑ?Ñ?Ñ? в Ñ?воей жизни. Ð?лагодаÑ?Ñ?
Ñ?Ñ?омÑ? Ñ?айÑ?Ñ? вÑ? Ñ?можеÑ?е Ñ?знаÑ?Ñ? много инÑ?еÑ?еÑ?ной https://hydraruzx6news4af.xyz/ инÑ?оÑ?маÑ?ии и
пÑ?иобÑ?еÑ?Ñ?и именно Ñ?о, Ñ?Ñ?о пÑ?идаÑ?Ñ? кÑ?аÑ?ки в ваÑ?и Ñ?еÑ?Ñ?е бÑ?дни! Ð?аÑ?оди
и оÑ?Ñ?анеÑ?Ñ?Ñ? доволен

гидÑ?а кÑ?пиÑ?Ñ? Ñ?иÑ?ки
Reply labedroomSow
3:28 AM on April 24, 2020 
4 piece bedroom set
You wish refresh your external interior? Check out the news of goods for home use from current compilation, in her are as goods with bright floral patterns and and products with chic texture finish metallic. Bench for the garden is considered obligatory attribute of each cottages. In our online store you can buy reliable furniture for apartments. We will deliver in SANTA MONICA AND COAST customer all furniture at any time day.Purchasing prices, those that offers web shop furniture WEST LOS ANGELES nice each customer.In turn relatively low price causes some questions regarding good quality furniture. The catalog which filled diverse items pieces of furniture composes only high quality enterprise products.
Reply youtubemp3U503
7:55 AM on April 27, 2020 
Hi, just came across your posts, really appreciate your works!
Would like to share some useful links, hope you like it.
Youtube Converter
y2mate
Youtube video downloader
Youtube to mp3 converter
MP3 DönüÅ?türücü
makemkv reviews and alternative.
Youtube to mp4
redfox reviews and alternative.
Reply Keepvid521l
1:35 AM on May 6, 2020 
Hello, just would like to share some useful information and websites, hope that will be helpful. Thanks!
The Best Video Enhancer Software reviews 2020.
The Best free online YouTube Downloader tools.
New youtube converter website.
The Best and stable YouTube Downloader
New YouTube to mp3 website
Reply MarthaToicy
3:47 PM on May 9, 2020 
slot machine

online casino ideal

best online casino
Reply Keepvid695n
6:21 PM on May 20, 2020 
Hello there, I would like to introduce some easy to use online toos which might help, thanks!
The Best YouTube video downloader online for free.
youtube converter
YouTube MP3
PDF converter online.
Bestyoutubetomp3 online tools for APAC visitors.
anydvd crack version and reviews.
Support all web browsers to Download YouTube to MP3 & MP4.
Reply VernonAlozy
8:03 PM on May 23, 2020 
Grandstand at stumps: hobart; day one; first six races; race after; road: no run; car: mazda

I've seen a number of people say that the car has some flaws, but I disagree. A quick run down the pit straight reveals that the car's front diffuser and rear wing are a few degrees off when I tried to place it on the ground. The engine doesn't sound like the best of things, and the engine sound was a bit of a disappointment at speed; on the track there was a bit of vibration, which caused some friction to be added to the vehicle. I also noticed that the driver would have noticed some odd sound when pulling back off the throttle, especially if I was behind her on one of the turns.

But there's still an abundance of options that you may not understand. The first thing that came to mind when I bought the car was to use the rear wings. This turned out to be too difficult, so I decided to use the driver's door panels. The steering wheel was difficult to get in and out of. The air conditioning seemed pretty poor, but I was able to install it. The driver's door was difficult to get up and down. The exhaust muffler's size was an issue: I couldn't get it in quite far enough to fit in with the center console. The doors on the driver's side seemed to be too close when compared to the doors on the passenger side. The dashboard would appear to be a little too narrow, as you cannot get in with any of the dash buttons. I did have some issues with the dash panel of the passenger side, as it was a little too thin. I ended up spending an additional $600 on a dash replacement after getting several customer complaints about this one. This isn't the end of the story, either. A lot of the features on the roof will be able to fit. There's also room for a small air filter, so that you can get that nice airy feeling when you drive the car.

In total, I was pleasantly surprised by the M2's all-wheel drive capabilities. The M2 is very quiet, even on soft roads with long straightaways. The power was also really good on roads with some really tight turns, though this wasn't the case. The M2 did have some slight drawbacks compared to a lot of other cars, but that's not to the point where people should stop using the car. This is an expensive car, and should be used with the caveat of buying with your own money. While the driving experience with the M2 was great, the price shouldn't have made this choice.

2014 Mazda 2 Miata, $28,999.86 MSRP

Readers, What's your personal favorite versio
�리카��
�카��

Corridor sewerage line damage fixed quickly, should allow more clean up/rebuild at night for me, in future

-Added option to create a new sub-region of a city-states-type of map, for people like me

-Reduced the distance you can go to your home

-Added optional support for multiplayer-only game mode: "I want to play in my world with friends", now you have to create an account, login, create a game, start game - you can then invite your friends, play on any location that supports multiplayer, so they'll be able to connect at your place :)


* Fixed problems with the player and the environment-map with terrain that was not generated with the correct map-layout.


* Reduced the amount of time it takes to do random events in the world-map

* Removed the option to switch the difficulty to normal, so no more of those big world gen crashes (you were always stuck at 1)


* New version of the map-gen editor allows you to create new maps in real time for each map-set added by the player, based on the environment and location-configuration changes

* There are now 2 option for the player to get to the new maps by getting into them through the sewer

* New option to the mod editor to build a whole new set of maps with custom data, for each map-set added by the player

* There are now 2 option for the player to get to the new maps by getting into them through the sewer

* A new option for the mod-Editor to generate a new map from the maps it added

* A new map-generation tool that will generate the next map set according to the map-configuration changes

* New option for the player to get to a new map from another server-player

* New option for the player to create a new map from scratch

* More options for the player: The player can now get rid of the world-tree that contains the current state-space-map. The tree itself is stored on the game map-disk, the world-file must contain only that structure. Also it will be destroyed when the player exits the game.


* Several other minor tweaks and fixes:


* Updated the script for the water-and-fog-fading to handle fog

* Fixed some issues with the player's "go outside-in the grass and water, take a long time and you will get dizzy, then you will be back in the grass and water" feature.

* Fixed a few bugs related to the "go to a hidden path and get lost"-feature. (Now you can enter a hidde